Από που προέρχεται ο όρος FSC;

Από που προέρχεται ο όρος FSC;
Μάθετε τι σημαίνουν τα αρχικά FSC και τι πρεσβεύει ο οργανισμός.
 
Το Forest Stewardship Council (FSC) είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό την προώθηση της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών του πλανήτη.
 
Η FSC το κάνει αυτό με τη θέσπιση προτύπων για τα δασικά προϊόντα, πιστοποιώντας και χαρακτηρίζοντάς τα ως φιλικά προς το περιβάλλον. Η αναφερόμενη αποστολή της FSC είναι να «προωθήσει την περιβαλλοντικά κατάλληλη, κοινωνικά ευεργετική και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών του κόσμου».
 
Για το σκοπό αυτό, ο οργανισμός δημοσίευσε μια παγκόσμια στρατηγική με πέντε στόχους:
  • Προώθηση της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στα πλεονεκτήματα των συστημάτων FSC.
  • Εξασφάλιση της ακεραιότητας, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας του συστήματος FSC.
  • Δημιουργία επιχειρηματικής αξίας για προϊόντα από πιστοποιημένα δάση FSC.
  • Ενίσχυση του παγκόσμιου δικτύου για την επίτευξη των στόχων 1 έως 4.
Οι στόχοι αυτοί προωθούνται από δραστηριότητες που διαχειρίζονται και αναπτύσσονται μέσω έξι τομέων προγραμμάτων: δάση, αλυσίδα επιμέλειας, κοινωνική πολιτική, παρακολούθηση και αξιολόγηση, διασφάλιση της ποιότητας και υπηρεσίες οικοσυστήματος.
 
Ισχυρίζεται ότι τα δάση κατάφεραν να προσφέρουν τα οφέλη τόσο σε τοπικές όσο και σε ευρύτερες κοινότητες, και αυτές λέγεται ότι περιλαμβάνουν καθαρότερο αέρα και νερό και συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 
Απευθείας ή έμμεσα, η FSC αντιμετωπίζει ζητήματα όπως η παράνομη υλοτομία, η αποψίλωση των δασών και η υπερθέρμανση του πλανήτη και ορισμένες εκθέσεις δείχνουν θετικά αποτελέσματα στην οικονομική ανάπτυξη, τη διατήρηση του περιβάλλοντος, την ανακούφιση της φτώχειας και την κοινωνική και πολιτική χειραφέτηση.
 
Η χρήση του λογότυπου FSC σημαίνει ότι το προϊόν προέρχεται από υπεύθυνες πηγές - περιβαλλοντικά κατάλληλες, κοινωνικά ευεργετικές και οικονομικά βιώσιμες. Η ετικέτα FSC χρησιμοποιείται σε ευρύ φάσμα προϊόντων ξυλείας και μη ξυλείας: από χαρτί, αναλώσιμα εστίασης και έπιπλα μέχρι ιατρική και κοσμήματα, και στοχεύει να προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα υποστήριξης της υπεύθυνης δασοκομίας.
 
Eμπορικά μας σήματα